GÖRAL İPLİK

Kurumsal müşteri profilimizi geliştirmek ve pazar payımızı artırmak.

Onaylı tedarikçilerimizi değerlendirerek hammadde girdi kriterlerine uyumu sağlamak.

Üretim sürecinde ve sonunda izleme, kontrol ve denetim ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun kaliteli üretimi sağlamak.

Belirlenen teslimat zamanlarına tam olarak uymak, müşteri algılamasını izlemek ve değerlendirmek.

Çalışanların bilinç ve farkındalıklarını geliştirerek ve önleyici faaliyetler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın katılımıyla kalite yönetim sistemimiz dahilinde sürekli iyileşme sağlamak.

Tüm iş süreçlerinde risk odaklı düşünmeyi teşvik etmek, önleyici bir yaklaşımla verimlilik kayıplarını engellemek ve değişiklikleri kontrol etmek.